Projekt rewitalizacji centrum | data czerwiec 2020 | typ projekt konkursowy| miejsce Mniów | powierzchnia terenu 7000 m2 + obiektu 600 m2

Diagnoza.

Podczas wizji lokalnej Mniowa w zdiagnozowaliśmy kilka jego zasadniczych problemów. Głównym z nich jest brak obszaru centralnego, zdefiniowanego jako najważniejszej przestrzeni w tej miejscowości.

Niepokoi brak panowania nad dynamicznie rozwijającymi się przestrzeniami komercyjnymi i ogólny chaos parkingowo-komunikacyjny.

  • Główne place zdominowane są przez samochody i pełnią funkcje parkingów.
  • Oficyny i zaplecza usług funkcjonują jako wysypiska śmieci.
  • Układ urbanistyczny samoistnie wytworzony wzdłuż ulicy Centralnej nie przewiduje żadnych przestrzeni publicznych ani rekreacyjnych dla mieszkańców. Jest nieprzyjazny.
  • Bardzo niska jakość architektury istniejącej i identyfikacji wizualnej.
  • Bardzo zły stan techniczny budynku OSP.
  • Całkowicie zdegradowany i niewykorzystany zbiornik wodny.
  • Brak miejsca spotkań mieszkańców i rekreacji.

Idea projektu.

Problem Mniowa nie jest jedynie architektoniczno-urbanistyczny, ale przede wszystkim społeczny. Rozwiązanie zagadnienia tzw. braku życia miejskiego/publicznego musi się odbyć na płaszczyźnie lokalnej polityki, instytucji, mediów ale przede wszystkim miejscowej społeczności. Trzeba stworzyć przestrzeń, która na stałe zagości w świadomości ludzi jako miejsce, które warto odwiedzać na co dzień i podczas specjalnych wydarzeń. Stanie się wartością dodatnią i najważniejszym centralnym punktem miejscowości. Stąd najważniejszą rzeczą w projekcie było określenie procesów, które mogą się wydarzać w każdej z tych przestrzeni oraz analiza możliwości ich wzajemnego przenikania. Należy również poprawić komunikację zwłaszcza pieszą i relacje przestrzenne.

Dzisiejszy współczesny obraz świata wykazuje wyraźny stan erozji sfery publicznej w życiu codziennym oraz coraz mniejszą interakcję z ludźmi. Nowe technologie miały nas zbliżyć a emocjonalnie nas oddaliły od siebie. Zjawisko to ma miejsce nie tylko pod względem przestrzennym ale przede wszystkim jako koniec specyficznych praktyk kulturowych i publicznych. Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni, które dzięki możliwym scenariuszom pozwolą przeciwdziałać temu zjawisku rozkładu, ale i na nowo stworzyć przyzwyczajenia, nawyki a przede wszystkim obecność w świadomości mieszkańców. Przez nasz projekt chcemy stworzyć wielopłaszczyznowe narzędzie dla wyżej wymienionych podmiotów które da możliwość uzdrowienia organizmu i przestrzeni Mniowa. Ma ono na celu zaktywizowanie i zachęcenie do wyjścia z domu i odwiedzenia tej przestrzeni przez ludzi w każdym wieku, którzy tam mieszkają.

Działania i procesy projektowe.

Analiza urbanistyczna wykazała, że pierwszymi krokami musi być wyburzenie zbędnych istniejących kubatur. Lokalu usługowego na działce 553/1, kotłowni na działce 551 części budynku remizy OSP. Zabieg ten ma na celu w celu przede wszystkim utworzenia osi i relacji pomiędzy ulicą Centralną a zbiornikiem wodnym i w konsekwencji „wciągnięciem go” do głównej osi urbanistycznej. Dzięki temu działaniu uzyskaliśmy miejsce dla zaprojektowania placu manewrowego dla wozów strażackich którego wymiary i lokalizacja dość mocno zdeterminowały kształt całego założenia. Plac ten zlokalizowany będzie pomiędzy przebudowywanym obiektem OSP i budynkiem świetlicy środowiskowej. W tym celu aby na co dzień nie był „martwy” i dawał możliwość dodatkowego jego wykorzystania i młodym strażakom i lokalnej młodzieży, został uzupełniony o boisko do koszykówki 3×3 Fiba.

Drugim etapem będzie przebudowa istniejącego budynku Straży Pożarnej tak aby spełniał wymogi uchwały Prezydium ZG ZOSP RP. Strefa OSP składa się z dwustanowiskowego garażu na wozy bojowe, dyżurki, szatni z zapleczem, śluzy czystości, pomieszczenia socjalnego i niezbędnych magazynów. Budynek będzie mieścił również funkcje dodatkowe-od strony ulicy Centralnej punkt informacji turystycznej i lokalnej. Miejsce to ma być rodzajem urbanistycznej i architektonicznej latarni, która ma przyciągać i wskazywać kierunek turystom ale i lokalnym mieszkańcom, którzy będą mogli uzyskać tam informacje na każdy temat związany z życiem lokalnym.

Trzecim elementem jest sala wielofunkcyjna z zapleczem. Ma być to bardzo miejsce ważne i otwarte na mapie Mniowa i okolic. Sala ta ma być kulturalnym i społecznym sercem miejscowości. Odbywać się tam mają wykłady, koncerty, szkolenia, warsztaty, zebrania, imprezy i wszelkie działania wymagające większych przestrzeni. Lokal uzupełniony jest o szatnię i wc z możliwością wykorzystania lub przearanżowania toalet z lokalu usługowego. Lokal we wschodniej części obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego ma być uniwersalny i przystosowany zarówno pod lokal usługowy. Było by to najlepsze miejsce przeznaczone na gastronomię. Ten rodzaj działalności dodatkowo pobudziłby przestrzeń w około i świetnie rezonował z terenami rekreacyjnymi dookoła rewitalizowanego zbiornika wodnego. Sam budynek to prosty parterowy obiekt w technologii murowanej z dachem płaskim. Jego prostota i oszczędność formy ma pozwolić zmieścić się przewidywanym budżecie.

Najważniejszym elementem projektu jest jednak przestrzeń publiczna stworzona pomiędzy

przebudowywanym budynkiem OSP a parkingiem dyskontu spożywczego. Ma to być centralne i najważniejsze miejsce Mniowa. Plac miejski połączony z promenadą prowadzącą do zbiornika wodnego, ma zapewnić przestrzeń ekspozycji Kamienia Diabelskiego z Kontrewersu i wreszcie miejsce spotkań i relaksu. To nowa prostopadła oś życia lokalnego. Przestrzeń ta z możliwością zadaszenia ma spełniać szereg funkcji i realizować bardzo wiele scenariuszy, które opisaliśmy na schematach. Targowisko/kiermasz, koncerty, kino letnie, plenerowa galeria sztuki, świąteczne instalacje z choinką, lodowisko, turniej tenisa stołowego, wystawy klasycznych aut czy wszelkiego rodzaju zgromadzenia jak apele, akademie i święta państwowe.

Na końcu tej przestrzeni znajduje się przeszklona gablota niczym w muzeum, gdzie będzie można zobaczyć z bliska słynny Diabelski Kamień. Drewniane molo widokowo-rekreacyjne z siatką do leżenia i mini amfiteatrem na wodzie. Ma to być kolejna wartość dodana generująca chęć przebywania w nowo zaprojektowanym założeniu.

Całość rewitalizacji ma dopełnić zagospodarowanie zbiornika basenu strażackiego i przekształcenie go w przestrzeń rekreacyjną. Przewidzieliśmy możliwość obejścia go drewnianymi pomostami i zaprojektowaliśmy 3 rodzaje przestrzeni. W części północnej to stoły biwakowe i ogólnodostępne palenisko. Odbywać się tam mają grille, imprezy plenerowe i lokalne święta. W części wschodniej mini plaża z przebieralnią. W części zachodniej za to ławki do siedzenia i relaksu. Po stronie południowej zlokalizowaliśmy parking z kostki betonowej, który ma służyć mieszkańcom i turystom. Całość założenia jest oświetlona 40 prostymi lampami. Przewidziano też monitoring w strategicznych miejscach. Ponadto teren zostanie uzupełniony zielenią izolacyjną i drzewami średniej wysokości.

Ostatnim elementem ma być skatepark. Prosta utwardzona przestrzeń w północnej części obszaru zagospodarowania z niezbędnymi elementami infrastruktury powinna być tworzona przy udziale mieszkańców, zwłaszcza osób młodych i powinna zaktywizować ich i zjednoczyć już na etapie jego budowy. Tak proste przedsięwzięcie wydaje się idealne do zmiany sposobu myślenia o przestrzeni wspólnej i daje możliwości scalenia lokalnej społeczności, młodzieży, dzieci i ich rodziców.

Start typing and press Enter to search