Działalność DD Architekci sp. z o.o. obejmuje kompleksowe projektowanie architektoniczne i urbanistyczne od fazy koncepcji aż do wielobranżowego nadzoru autorskiego. Zapewniamy kompleksową realizację procedur prawno-budowlanych. Gwarantujemy uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę oraz najwyższą jakość rozwiązań architektonicznych i budowlanych.

Wykonujemy dokumentacje techniczne,
wielobranżowe w szerokim zakresie specjalizacji:

projekty obiektów mieszkalnych jednorodzinnych, szeregowych, wielorodzinnych.
projekty obiektów użyteczności publicznej,
projekty obiektów przemysłowych,
projekty obiektów komercyjnych,
projekty obiektów sakralnych,
projekty urbanistyczne,
projekty wnętrz,
projekty kolorystyki budynków,
modernizacje, przebudowy i rozbudowy budynków,
zmiany sposobu użytkowania,
termomodernizacje wraz z audytem,
wizualizacje i animacje.

Projekty wielobranżowe:

Projekty koncepcyjne. Opracowania kompleksowe koncepcji obiektów na podstawie wytycznych inwestora, przygotowanie prezentacji projektów niezbędnych do pozyskania finansowania.

Projekty budowlane. Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty przetargowe. Przygotowanie projektów niezbędnych do przeprowadzenia procesu wyceny kosztów inwestycji i przetargów.

Projekty wykonawcze. Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procesu budowy obiektu.

Opracowania specjalistyczne:

*Ekspertyzy konstrukcyjne;
*Badania geotechniczne;
*Operaty wodno prawne;
*Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Inwentaryzacyjne:

*Inwentaryzacje budowlane;
*Inwentaryzacje architektoniczne.

Czynności formalno prawne:

*Przygotowanie i składanie wniosków o wydanie Warunków Zabudowy;
*Uzyskiwanie wszelkich decyzji i uzgodnień, zapewnień dostaw mediów;
*Przeprowadzanie analizy MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) pod kątem ekonomicznych i prawnych podstaw do realizacji inwestycji;
*Uzyskiwanie pozwoleń wodno‐prawnych i decyzji środowiskowych;
*Przygotowanie dokumentacji powykonawczych do odbioru obiektów.

Koncepcje budynków przeznaczonych na wynajem dla inwestorów indywidualnych:

*Analizy mieszkań pod kątem przyszłej przebudowy i optymalnego wynajmu;

*Analizy działki pod kątem przyszłej budowy najbardziej optymalnego budynku z przeznaczeniem do wynajmu;