Filozofia projektowa.

Filozofia w architekturze jest newralgicznym zagadnieniem w którym ścierają się skrajne postawy, od prac pozbawionych jakiejkolwiek myśli po przeintelektualizowane awangardowe projekty nie mające nic wspólnego z rzeczywistością i życiem człowieka ­­­.
Architekci zapomnieli, że słowo filozofia z greckiego znaczy „umiłowanie mądrości„ a jakże często tej zwykłej mądrości w projektach brakuje. Naszym zdaniem rzeczy pozbawione myśli są puste i bardzo szybko stają się bezwartościowe, tak jak nasze życie.

Architektura jako poszukiwanie

W naszym biurze nie ma ściśle określonych idei, czy manifestów , wierzymy że architektura jest poszukiwaniem. Nasze refleksje i przemyślenia łączą się z prostymi pytaniami o człowieka, przestrzeń, miejsce i architekturę, które pozwalają nam poszukiwać i odnajdywać sens i porządek otaczającego nas świata, pewnej całości i sensu ludzkiego istnienia.

Architektura jako „prawo i obowiązek do zarządzania otaczającą nasz przestrzenią”

Pięknie ujął to architekt Stanisław Niemczyk w słowach „o dialogu pomiędzy stwórcą a człowiekiem i otrzymanym przez to prawie i obowiązku odpowiedzialnego zarządzania otaczającą nas przestrzenią” ,że architektura to wspólne dobro (każdy z nią obcuje, czy tego chce czy nie), kulturowy element przestrzeni, a więc to miejsce gdzie duch (dusza) człowieka znajduje spokój i inspiracje.
Te słowa są nam bardzo bliskie i zawsze przypominają o odpowiedzialności, znaczeniu i sensie tego co robimy. Pozwala nam to kroczyć konsekwentnie obraną drogą, choć w świecie rządzonym przez pieniądze, rzeczy banalne, jest to bardzo trudne i nikt nie ustrzega się błędów. Jednak te zmagania i odnajdywanie na nowo tego co istotne, wartościowe i prawdziwe nadaje sens naszej pracy.

Inspiracje z materiałów i otoczenia

W naszych projektach zawsze bierzemy pod uwagę takie rzeczy jak miejsce, materiał, pragmatyczne funkcjonowanie i odczuwanie. W rezultacie powstaje nie obiekt, ale przestrzeń na to co naprawdę najważniejsze. Bo to co najbardziej wartościowe w architekturze to nie to co widać na powierzchni, ale piękno ukryte głębiej, bardziej złożone.
W naszej pracy bardzo ważnym zagadnieniem jest materiał. Najlepszy to taki który podlega procesowi starzenia się: drewno, kamień, beton, czy blacha. Ten proces pozwala mu wpasować się w miejsce, daną przestrzeń. W każdym materiale interesuje nas jego pochodzenie, właściwości, jakie ma cechy, jaki jest jego charakter a przede wszystkim jak odczuwa go człowiek. Jednym słowem interesuje nas zmysłowość materiału.

Tradycja jako element kształtujący architekturę

Duży wpływ na naszą pracę ma tradycja, odkrywanie istoty różnych obiektów z przeszłości, ich funkcji , konstrukcji, sposobu użycia materiału i dopiero na końcu formy, która wypływa z czterech poprzednich czynników.
Bardzo istotny jest dla nas również kontekst danego miejsca, jego klimat, porządek i funkcjonowanie. Podchodzimy zawsze z szacunkiem i zrozumieniem do danej przestrzeni, która przez lata a czasem stulecia rządziła się swoimi naturalnymi, racjonalnymi prawami. Rolą architekta jest kreowanie zrównoważonego rozwoju który jest kontynuacją naturalnych rozwiązań i często przywróceniem dobrej przestrzeni dla życia człowieka. Dla nas wszystkie odpowiedzi na pytania projektowe zawarte są w zastanej substancji.

Architektura, człowiek i otaczający go świat

Wreszcie zagadnienie człowieka i jego relacji z otaczającym go światem. Najbardziej złożone i trudne , mimo setek książek, opracowań i filozoficznych dyskusji. Wszystko to robione jest w poszukiwaniu równowagi, spokoju ducha i szczęścia. Staramy się pamiętać, że architekt jest rzemieślnikiem który swoją pracą nie tylko zarabia na chleb, ale sprawia, że ludzkie codzienne życie jest po prostu lepsze. Dlatego tak ważny jest szacunek pomiędzy inwestorem, architektem i wykonawcą, który jest fundamentem dobrej współpracy i czynnikiem niezbędnym do tworzenia rzeczy wartościowych i pięknych. O tej relacji i związanej z nią odpowiedzialnością każdy musi pamiętać i być świadomym w twórczej pracy jaką jest budowanie.

Start typing and press Enter to search