Konkurs Transformacje BMW | data maj 2014 | typ projekt koncepcyjny | miejsce Bielsko-Biała | powierzchnia 50m2

projekt architektoniczny katowice

Prezentujemy najnowszy projekt naszej pracowni w ramach konkursu BMW/URBAN/TRANSFORMS organizowanego przez firmę BMW i fundację Bęc Zmiana

HIDE CAR PARK .
Opis idei .
Przestrzenie publiczne definiują charakter i duszę miasta. Paryska oś, Plac Św. Marka, Trafalgar Square czy Krakowski rynek. Bez tych miejsc obraz tych miast byłby zupełnie odmienny. To one są ich tętniącym życiem sercami. To tam ludzie się spotykają, wyrażają poglądy, manifestują swoją tożsamość. To przestrzenie otwarte dla kultury, historii, sztuki a nawet polityki.
Podróżując po polskich miastach, praktycznie w każdym z nich zajdziemy historyczne place i targi, zdegradowane do poziomu dzikich parkingów. Ta bezmyślna akcesja – najważniejszych dla miasta terenów, wpływa nie tylko na pogorszenie się jakości życia, zaburzenia historycznych układów urbanistycznych ale wręcz wiąże się z utratą tożsamości danego miasta.
Jakie jest najlepsze rozwiązanie tego problemu?
Można budować podziemne parkingi ale to kosztowne i mało efektywne inwestycje, na które większość samorządów nie stać. Można budować car parki na obrzeżach miast i zakazać wjazdu do centrów, ale w większości miast wzbudziłoby to falę protestów i opinii, że są to pomysły nie praktyczne i nie wygodne.
Co zatem możemy zrobić?
Naszym zdaniem na pewno trzeba oddać tę przestrzeń ludziom z myślą, że to oni są najważniejsi. Chcemy uzyskać kompromis pomiędzy priorytetami pieszych a kierowców. Dlatego pierwszym krokiem było podzielenie przestrzeni w proporcji 50×50 i przeznaczenie połowy na typową przestrzeń publiczną a drugiej połowy na rodzaj placu parkingowego. Wciąż jednak nie było to w 100% satysfakcjonujące rozwiązanie. Nadal pół placu wyglądała niczym przydrożny komis samochodowy. Wpadliśmy więc a pomysł aby te auta ukryć, nie wyrzucając ich całkowicie z obrębu placu, a dodatkowo ograniczyć ich poruszanie się jedynie do historycznego układu komunikacji wokół placu.
Dzięki tym priorytetom stworzyliśmy obracającą się wokół własnej osi funkcjonalną jednostkę mieszczącą 8 aut. Wskutek tego wyeliminowaliśmy dodatkowe pasy ruchu a parkowanie odbywa się zawsze z jednego punktu (nie kolidując ze strefą pieszych). Obiekt jest w pełni ekologiczny. Stalowa konstrukcja łożyska obrotowego z wysięgnikiem obudowana jest deską i estetyczną konstrukcja drewnianą. Po obu stronach każdego unitu znajdują się przesuwne drewniane rolety, które umożliwiają swobodne wyjście z samochodu. Wewnątrz znajdują się stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, zasilanych tak samo jak mechanizm obrotowy – energią słoneczną pobieraną przez panele fotowoltaiczne, usytuowane na dachu naszej jednostki. Całości dopełnia drzewo, które poprzez otwór może swobodnie rosnąć. Dzięki drabinkom na ściankach obiektu można wejść na górę i odpocząć w koronie drzewa. Za pomocą drewna i delikatnych cieni pomiędzy car unitami tworzy się również przyjazna przestrzeń dla rekreacji, sportów miejskich i zabawy.
Przestrzeń którą wybraliśmy do rewitalizacji to plac Wojska Polskiego na historycznej osi Bielsko-Biała.
Na początek chcielibyśmy zbudować choćby jedno takie urządzenie do parkowania. Jednakże jego uniwersalność pozwala na wykorzystanie tego pomysłu w każdej zdegradowanej przestrzeni Polski.
Nasze rozwiązanie głównie porusza zagadnienie rewitalizacji przestrzeni ale także obejmuje zagadnienia: mobilności miejskiej, zrównoważonego rozwoju, ekologii, energii, komunikacji w przestrzeni miejskiej, czasu wolnego i systemów parkowania

projekt architektoniczny katowice

projekt architektoniczny katowice

projekt architektoniczny

projekt architektoniczny katowice

Start typing and press Enter to search