Budynek mieszkalny wielorodzinny | data wrzesień 2022 | typ projekt budowlano-techniczny | miejsce Miechów| powierzchnia 6000 m2

W zeszłym roku zaprojektowaliśmy dla SIM Małopolska dwa budynki mieszkalne wielorodzinne.

SIM Małopolska jest wspólnym projektem szesnastu małopolskich gmin i Skarbu Państwa, stworzonym jako odpowiedź na potrzeby mieszkaniowe lokalnych społeczności. Zadaniem jej jest rozwiązanie problemu niedoboru mieszkań dla młodych ludzi napotykających trudności z uzyskaniem kredytów w bankach a dysponujących zdolnością czynszową. W obecnym czasie to bardzo istotny problem społeczny.

Start typing and press Enter to search