Projekt domu jednorodzinnego | data sierpień 2017 | typ projekt budowlany | miejsce Orzesze | powierzchnia 380m2

render_4a
wizualizacja od strony wjazdu.

Dom z dwoma salonami został zaprojektowany dla wielopokoleniowej rodziny, która choć zżyta chciała zachować równowagę pomiędzy integracją a przestrzenią osobistą.Dużym atutem lokalizacji była bardzo atrakcyjna oś widokowa i sąsiedztwo terenów leśnych odseparowanych jednak od działki inwestora lokalną drogą. Te elementy miały główny wpływ na założenia, pomysły i formę projektu.

Priorytetem dla nas stało się stworzenie dwóch niezależnych salonów gdzie domownicy spędzają najwięcej czasu w taki sposób aby każdy z nich miał widok na istniejące tereny leśne. Ze względu na mały rozmiar działki i niski współczynnik zabudowy zapadła decyzja aby umieścić je jeden nad drugim w taki sposób że są rodzajami półpiętra dla poziomu zero.

Przez utworzenie różnic poziomów i chęć wydzielenia dla każdego z nich części ogrodu konsekwentnie zaprojektowaliśmy zielone tarasy rekreacyjne połączone komunikacją pionową. Naturalną konsekwencją takiego zabiegu było utworzenie kamiennego muru oporowego wzdłuż drogi dojazdowej co pozwoliło uzyskać efekt scalenia obiektu z ogrodzeniem, którego materiał i barwa wyznaczyły przez to formę i charakter samego obiektu. Wszystko razem daje efekt spójności i materialności całego założenia tak jakby budynek wypełniał 100 % działki.

Zaplanowaliśmy także stworzenie zamykanego placu wejściowego niczym w średniowiecznej fortecy, który byłby przestrzenią zapraszającą i dającą bryle oddech ale dzięki zamykanym wrotom gwarantującą bezpieczeństwo i dyskrecję mieszkańcom.
Całość utrzymana w bardzo minimalistycznym i oszczędnym, prostym stylu z dużą ilością przyjaznej dla człowieka zieleni.

render_2a
wizualizacja placu wejściowego.

render1_poprawiony
wizualizacja wielopoziomowej przestrzeni rekreacyjnej

schematy 4
idea projektu

rzut -1
rzut poziomu -1

rzut parteru
rzut poziomu 0

rzut +1
rzut poziomu +1

render_3a
wizualizacja wnętrza.

poludniowa
elewacja południowa

zachodnia
elewacja zachodnia

przekroj
przekrój poprzeczny

Start typing and press Enter to search