Działalność ddArchitekci obejmuje kompleksowe projektowanie architektoniczne i urbanistyczne od fazy koncepcji aż do wielobranżowego nadzoru autorskiego. Zapewniamy kompleksową realizację procedur prawno-budowlanych. Gwa- rantujemy uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę oraz najwyższą jakość rozwiązań architektonicznych i budowlanych.

Wykonujemy dokumentacje techniczne,
wielobranżowe w szerokim zakresie specjalizacji:

projekty obiektów mieszkalnych,
projekty obiektów użyteczności publicznej,
projekty obiektów przemysłowych,
projekty obiektów komercyjnych,
projekty obiektów sakralnych,
projekty urbanistyczne,
projekty małej architektury,
projekty wnętrz,
projekty kolorystyki budynków,
projekty iluminacji obiektów,
inwentaryzacje,
modernizacje, przebudowy i rozbudowy budynków,
zmiany sposobu użytkowania,
termomodernizacje wraz z audytem,
przystosowanie projektów katalogowych,
wizualizacje i animacje.